Realizacja mieszkania w kamienicy na Starej Ochocie-ul. Andrzejowska